Obvestila

Obvestila

prva stran  /  Obvestila

 

Obvestilo o zaključku likvidacije družbe GORENJSKI TISK STORITVE d.o.o. – v likvidaciji, izbrisu družbe iz sodnega registra in prenosu terjatev na družbo MSIN d.o.o

18.
nov 19
» ... «
 Več si lahko preberete tukaj.

Nujno obvestilo o prodaji obrazca za potrdilo o gibanju blaga EUR.1 po 20.09.2019

16.
sep 19
» ... «
Več si lahko preberete tukaj: Link

Prevzem arhivskih gradiv

10.
sep 19
» ... «
Spoštovani poslovni partnerji,

družba GORENJSKI TISK STORITVE d.o.o. - v likvidaciji, Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, matična številka: 5637538000 (v nadaljevanju: družba), od dne 01.02.2019 naprej izvaja postopek za svojo redno likvidacijo v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah. Pričakuje se, da bo postopek likvidacije zaključen še v letu 2019.

Poslovni partnerji družbe lahko digitalno in fizično arhivsko gradivo povezano z izvedenimi storitvami tiska (v nadaljevanju: arhivski material) prevzamejo najkasneje do 25. septembra 2019.

Zahtevek je treba poslati s priporočeno pošto na poslovni naslov družbe:

GORENJSKI TISK STORITVE d.o.o. - v likvidaciji
Ulica Mirka Vadnova 6
SI-4000 Kranj
Slovenija

z opombo "arhivski material".

Poslovni partnerji morajo v zahtevku navesti tudi svoje podatke (ime podjetja, poslovni naslov, kontaktno osebo in njene kontaktne podatke) ter podatke o arhivskem gradivu, ki ga želijo prevzeti.

Ob zaključku likvidacije bo neprevzeto arhivsko gradivo uničeno.
Strani:

Dodatno

Obvestila delniške družbe Gorenjski tisk d.d. Kje se nahajamo?