Obvestila

Obvestila

prva stran  /  Obvestila

 

Gorenjski tisk storitve d.o.o. osvojil priznanje Krilati lev

03.
dec 10
» Na slavnostni otvoritvi 26. slovenskega knjižnega sejma 30.11.2010 v Cankarjevem domu je naša tiskarna in knjigoveznica prejela priznanje Krilati lev za najboljšo celostno izdelavo knjige, realizirano v slovenski tiskarni v letu 2010. ... «


Priznanje smo prejeli za izdelavo fotomonografije »Slovenija izpod neba« s čudovitimi aeroposnetki Slovenije, ki jih je iz letala posnel priznani fotograf Matevž Lenarčič, založila pa Mladinska knjiga.

Utemeljitev strokovne komisije:

Reprodukcijo odlikujejo izredna in enakomerna barvitost, velik kontrast, dobri detajli risbe ter enakomerne, polne in velike tonske površine. Celostranske barvne reprodukcije, ki prevladujejo, so natisnjene izredno nasičeno in kontrastno ter odlično ponazarjajo barvno fotografijo. Sicer nezahtevna tipografija pregledno dopolnjuje fotomonografijo. Knjiga je narejena korektno po standardih trde vezave in zadržuje lepo obliko končnega izdelka.

Obvestilo o prenosu dejavnosti tiskarstva in knjigoveštva na družbo GORENJSKI TISK STORITVE, tiskarna in knjigoveznica, d.o.o.

01.
okt 10
» Obveščamo Vas, da je družba GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, MŠ: 5048915000, DŠ: SI70015988 prenesla dejavnost tiska in knjigoveštva ter izčlenila temu pripadajoče premoženje z vsemi pravicami in obveznostmi na hčerinsko družbo GORENJSKI TISK STORITVE, tiskarna in knjigoveznica, d.o.o., ki je v njeni 100% lasti. ... «

Gorenjski tisk prejel certifikat FSC CoC

22.
feb 10
» Ker se v podjetju Gorenjski tisk d.d. zavedamo odgovornosti do okolja, smo v februarju 2010 prejeli certifikat FSC CoC. ... «
Gorenjski tisk je februarja 2010 pridobil certifikat FSC CoC ter s tem izkazal svojo zavezanost in prispevek k varovanju okolja in trajnostnemu razvoju.

FSC - Forest Stewardship Council je bil ustanovljen leta 1993 in je neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija s sedežem v Bonnu (Nemčija), ki je vzpostavila mednarodni sistem certificiranja gozdov. Organizacija stremi k ohranitvi gozdov in vzpodbuja odgovorno gospodarjenje z njimi, podpirajo pa jo okoljevarstvene organizacije kot na primer WWF, Greenpeace in mnoge druge nevladne organizacije. Certificiranje po sistemu FSC omogoča razlikovanje izdelkov iz lesa (papirja), ki prihajajo iz virov z odgovornim gospodarjenjem z gozdom, kar prinaša izdelkom dodano vrednost.

Deset obvezujočih principov in 56 kriterijev za gospodarjenje z gozdom je namenjenih tako preprečevanju nekontrolirane sečnje in kršenja človekovih pravic, kot tudi zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. FSC promovira
okolju prijazno, družbeno koristno in ekonomsko upravičeno upravljanje gozdov sveta.

FSC certifikat zagotavlja trajno gospodarjenje z gozdom kot obnovljivim, vendar zelo občutljivim naravnim virom. Podjetja, ki se odločijo za certifikat FSC "CoC - Chain of Custody" (skrbniške verige), zagotavljajo končnemu uporabniku da so les in izdelki iz lesa sledljivi od izvora. S pomočjo skrbniške verige je omogočena sledljivost surovin od gozda do končnega uporabnika in s tem je zagotovljeno, da les izvira iz gozdov, ki so upravljani po zahtevah standardov organizacije FSC.

Več informacij na www.fsc.org.
Strani:

Dodatno

Obvestila delniške družbe Gorenjski tisk d.d. Kje se nahajamo?