Obvestila Gorenjski tisk d.d.

Obvestila Gorenjski tisk d.d.

prva stran  /  Obvestila Gorenjski tisk d.d.

 

Sklic 24. skupščine delničarjev družbe

29.
avg 14
» Na podlagi člena 295. v povezavi s 296. členom ZGD-1 in točke 7.3. Statuta družbe upravni odbor družbe GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., s sedežem v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, sklicuje 24. sejo skupščine delničarjev, ki bo dne 1.10.2014, ob 9.uri na sedežu družbe. ... «

Sklic 23. skupščine delničarjev družbe

16.
maj 14
» Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe uprava družbe GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., s sedežem v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, sklicuje 23. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 20.06.2014, ob 10.30 uri v sejni sobi v poslovnih prostorih družbe MSIN d.o.o., na naslovu Cankarjeva cesta 7, Ljubljana, v III. nadstropju. ... «

Sklic 22. skupščine delničarjev družbe

02.
avg 13
» Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe uprava družbe GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., s sedežem v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, sklicuje 22. redno skupščino delničarjev, ki bo v Kranju, dne 27.08.2013, ob 11:00 uri na sedežu družbe. ... «

Objava informacije o pomembnih deležih

29.
apr 13
» Na podlagi določila 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter Sklepa o informacijah o pomembnih deležih objavljamo naslednjo informacijo: ... «

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS

18.
okt 12
» Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje. ... «
Strani:

Osebna izkaznica

GORENJSKI TISK,
grafična dejavnost, d.d.


Skrajšana firma:
Gorenjski tisk, d.d.

Naslov:
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, Slovenija

Kontakti:

Telefon: +386 (0)4 2016 300 - n.c.
                  2016 330 - tajništvo
Faks:  +386 (0)4 2016 301 - tajništvo
E-pošta:tajnistvo@go-tisk.si(tajništvo predsednika uprave)
Spletna stran:www.go-tisk.si/obvestila_dd

Osnovni podatki:

Matična številka:5048915
Šifra dejavnosti:18.120
Leto ustanovitve:1953
Številka vpisa v sodni register:1/00094/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod številko sklepa SRG 96/00005 z dne 29.03.1996
Osnovni kapital:4.019.984,14 EUR

Povprečno število zaposlenih v letu 2010:5

Upravni odbor:

Marko Mohar, predsednik
Davor Vlahek, namestnik
Tomas Vucurevic

Dodatno

Obvestila delniške družbe Gorenjski tisk d.d. Kje se nahajamo?