Obvestila Gorenjski tisk d.d.

Obvestila Gorenjski tisk d.d.

prva stran  /  Obvestila Gorenjski tisk d.d.

 

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS-GRAF

18.
okt 12
» Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje. ... «

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve

13.
sep 12
» Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Celje ... «

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe CETIS-GRAF

10.
sep 12
» Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje. ... «

Sklic 21. skupščine

27.
jul 12
» Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe uprava družbe GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., s sedežem v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, sklicuje 21. redno skupščino delničarjev, ki bo v Kranju, dne 29.08.2012, ob 11:00 uri na sedežu družbe. ... «

Obvestilo o sklepih 20. skupščine

21.
jul 11
» Družba Gorenjski tisk d.d. objavlja sklepe skupščine, ki je potekala 21.07.2011 v prostorih družbe. ... «
Strani:

Osebna izkaznica

GORENJSKI TISK,
grafična dejavnost, d.d.


Skrajšana firma:
Gorenjski tisk, d.d.

Naslov:
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, Slovenija

Kontakti:

Telefon: +386 (0)4 2016 300 - n.c.
                  2016 330 - tajništvo
Faks:  +386 (0)4 2016 301 - tajništvo
E-pošta:tajnistvo@go-tisk.si(tajništvo predsednika uprave)
Spletna stran:www.go-tisk.si/obvestila_dd

Osnovni podatki:

Matična številka:5048915
Šifra dejavnosti:18.120
Leto ustanovitve:1953
Številka vpisa v sodni register:1/00094/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod številko sklepa SRG 96/00005 z dne 29.03.1996
Osnovni kapital:4.019.984,14 EUR

Povprečno število zaposlenih v letu 2010:5

Upravni odbor:

Marko Mohar, predsednik
Davor Vlahek, namestnik
Tomas Vucurevic

Dodatno

Obvestila delniške družbe Gorenjski tisk d.d. Kje se nahajamo?