Obvestila Gorenjski tisk d.d.

Obvestila Gorenjski tisk d.d.

prva stran  /  Obvestila Gorenjski tisk d.d.

 

Sprememba mesta javnih objav

20.
jul 06
» Gorenjski tisk, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj na podlagi ZTVP-1 in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana obvešča javnost, da bodo odslej javne objave družbe objavljene na SEOnet Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana. ... «
Obvestilo bo najmanj 7 dni objavljeno na spletni strani družbe.

Letni dokument 2006

28.
jun 06
» Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj, na podlagi določb ZTVP-1 in Pravil Ljubljanske borze objavlja: ... «

Letni dokument


ki vsebuje vse informacije, ki so bile javno objavljene v časniku Finance in na spletni strani družbe, in sicer od 1.1.2005 do 4.7.2006:

datum objave naslov dokumenta
31. 3. 2005 Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2004
27. 5. 2005 Povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2004
27. 5. 2005 Sklic 10. skupščine družbe
26. 7. 2005 Objava sklepov skupščine z dne 21.7.2005
2. 8. 2005 Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic
9. 12. 2005 Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža
27. 3. 2006 Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2005
27. 3. 2006 Obvestilo o nameri za ponudbo za odkup družbe Trubar d.d., Kranj
18. 4. 2006 Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža
24. 4. 2006 Mnenje uprave glede ponudbe za odkup
30. 5. 2006 Obvestilo o prejemu odločbe ATVP
4. 7. 2006 Povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2005

Družba po 1.1.2005 ni objavljala informacij v drugih članicah EU ali v državah, ki niso članice EU.
Letni dokument bo objavljen tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si.


Letni dokumen 2007

04.
jun 06
» Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj, na podlagi določb ZTVP-1 in Pravil Ljubljanske borze objavlja ... «

Letni dokument


ki vsebuje vse informacije, ki so bile javno objavljene v obdobju od 05.07.2006 do 04.07.2007 in sicer: v Časniku Finance do vključno 31.08.2006 in od 1.9.2006 dalje na SEOnet Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana:

Datum objave Mesto objave Javna objava
14.07.2006 Časnik Finance Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža
28.07.2006 Časnik Finance Letni dokument
28.07.2006 Časnik Finance Sklic 11. skupščine družbe
28.07.2006 Časnik Finance Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža
04.08.2006 Časnik Finance Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža
04.08.2006 Časnik Finance Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža
07.08.2006 Časnik Finance Razširitev dnevnega reda 11. skupščine delničarjev družbe
30.08.2006 Časnik Finance Obvestilo o kvalificiranih deležih
31.08.2006 Časnik Finance Obvestilo o sprejetih sklepih 11. skupščine delničarjev družbe
31.08.2006 Časnik Finance Sprememba mesta objav
19.10.2006 SEOnet Obvestilo o umiku lastnih delnic
05.01.2007 SEOnet Vpis kosovnih delnic v KDD
30.03.2007 SEOnet Objava nerevidiranih nekonsolidarnih računovodskih izkazov za leto 2006
02.07.2007 SEOnet Objava povzetka revidiranega letnega poročila

Vse navedene javne objave so bile javnosti dostopne vsaj sedem dni od objave tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si, kjer bo najmanj sedem dni od objave objavljen tudi Letni dokument.

Strani:

Osebna izkaznica

GORENJSKI TISK,
grafična dejavnost, d.d.


Skrajšana firma:
Gorenjski tisk, d.d.

Naslov:
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, Slovenija

Kontakti:

Telefon: +386 (0)4 2016 300 - n.c.
                  2016 330 - tajništvo
Faks:  +386 (0)4 2016 301 - tajništvo
E-pošta:tajnistvo@go-tisk.si(tajništvo predsednika uprave)
Spletna stran:www.go-tisk.si/obvestila_dd

Osnovni podatki:

Matična številka:5048915
Šifra dejavnosti:18.120
Leto ustanovitve:1953
Številka vpisa v sodni register:1/00094/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod številko sklepa SRG 96/00005 z dne 29.03.1996
Osnovni kapital:4.019.984,14 EUR

Povprečno število zaposlenih v letu 2010:5

Upravni odbor:

Marko Mohar, predsednik
Davor Vlahek, namestnik
Tomas Vucurevic

Dodatno

Obvestila delniške družbe Gorenjski tisk d.d. Kje se nahajamo?