Obvestila Gorenjski tisk d.d.

Obvestila Gorenjski tisk d.d.

prva stran  /  Obvestila Gorenjski tisk d.d.

 

18. skupščina delničarjev družbe

02.
jul 10
» Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe uprava družbe GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., s sedežem v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, sklicuje 18. redno skupščino delničarjev, ki bo v Kranju, dne 16.8.2010, ob 12:00 uri na sedežu družbe. ... «

Obvestilo o umiku delnic z oznako GTKG z borznega trga

02.
mar 10
» Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, je zaradi sklepa skupščine o umiku delnic z borznega trga (Vstopne kotacije) po vpisu sklepa o umiku v sodni register, dne 2. marca 2010 umaknila delnice z oznako GTKG z borznega trga. ... «

Obvestilo o spremembi števila delnic z glasovalno pravico

26.
feb 10
» Skladno s 126. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj, sporoča stanje delnic z glasovalno pravico na dan 26. 2. 2010: ... «
- skupno število delnic z oznako GTKG je 963.349
- stanje lastnih delnic je 1.149
- stanje delnic z glasovalno pravico na dan 26. 2. 2010 je 962.200.

Obvestilo bo od 26.2.2010 objavljeno tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si za dobo pet let.

Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

26.
feb 10
» Skladno s 126. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj, sporoča stanje delnic z glasovalno pravico na dan 26. 2. 2010. ... «
  • skupno število delnic z oznako GTKG je 963.349
  • stanje lastnih delnic je 1.149
  • stanje delnic z glasovalno pravico na dan 26. 2. 2010 je 962.200.

Obvestilo o sklepih 17. skupščine

03.
feb 10
» Družba Gorenjski tisk d.d. objavlja sklepe skupščine, ki je potekala 2.2.2010 v prostorih družbe. ... «
Strani:

Osebna izkaznica

GORENJSKI TISK,
grafična dejavnost, d.d.


Skrajšana firma:
Gorenjski tisk, d.d.

Naslov:
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, Slovenija

Kontakti:

Telefon: +386 (0)4 2016 300 - n.c.
                  2016 330 - tajništvo
Faks:  +386 (0)4 2016 301 - tajništvo
E-pošta:tajnistvo@go-tisk.si(tajništvo predsednika uprave)
Spletna stran:www.go-tisk.si/obvestila_dd

Osnovni podatki:

Matična številka:5048915
Šifra dejavnosti:18.120
Leto ustanovitve:1953
Številka vpisa v sodni register:1/00094/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod številko sklepa SRG 96/00005 z dne 29.03.1996
Osnovni kapital:4.019.984,14 EUR

Povprečno število zaposlenih v letu 2010:5

Upravni odbor:

Marko Mohar, predsednik
Davor Vlahek, namestnik
Tomas Vucurevic

Dodatno

Obvestila delniške družbe Gorenjski tisk d.d. Kje se nahajamo?