Obvestila Gorenjski tisk d.d.

Obvestila Gorenjski tisk d.d.

prva stran  /  Obvestila Gorenjski tisk d.d.

 

Obvestilo o sklepih 16. skupščine

27.
avg 09
» Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba objavlja sklepe 16. skupščine družbe Gorenjski tisk, d.d., ki je bila dne 27. 8. 2009 na sedežu družbe. ... «

Sklic 16 skupščine

20.
avg 09
» Na podlagi 7.3. člena statuta in skladno z veljavno zakonodajo uprava družbe sklicuje 16. skupščino delničarjev, ki bo v četrtek, 27. avgusta 2009 ob 9.uri, v sejni sobi na sedežu družbe – Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. ... «

Nerevidirano poročilo o poslovanju za prvo polletje 2009

09.
avg 09
» Družba Gorenjski tisk d.d. objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju za prvo polletje 2009. ... «
Za ogled datoteke kliknite tukaj.

Letni dokument 2009

20.
maj 09
» Družba Gorenjski tisk d.d. je objavila letni dokument 2009. ... «
Za prenos dokumenta kliknite tukaj.

Vmesno poročilo poslovodstva maj 2009

14.
maj 09
» VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA družbe Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj za obdobje od 1. 1. 2009 do dneva objave poročila. ... «
Za ogled datoteke kliknite tukaj.
Strani:

Osebna izkaznica

GORENJSKI TISK,
grafična dejavnost, d.d.


Skrajšana firma:
Gorenjski tisk, d.d.

Naslov:
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, Slovenija

Kontakti:

Telefon: +386 (0)4 2016 300 - n.c.
                  2016 330 - tajništvo
Faks:  +386 (0)4 2016 301 - tajništvo
E-pošta:tajnistvo@go-tisk.si(tajništvo predsednika uprave)
Spletna stran:www.go-tisk.si/obvestila_dd

Osnovni podatki:

Matična številka:5048915
Šifra dejavnosti:18.120
Leto ustanovitve:1953
Številka vpisa v sodni register:1/00094/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod številko sklepa SRG 96/00005 z dne 29.03.1996
Osnovni kapital:4.019.984,14 EUR

Povprečno število zaposlenih v letu 2010:5

Upravni odbor:

Marko Mohar, predsednik
Davor Vlahek, namestnik
Tomas Vucurevic

Dodatno

Obvestila delniške družbe Gorenjski tisk d.d. Kje se nahajamo?